Header menu

PCK

8 maja, jak każdego roku, obchodzony jest Dzień Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym dniu też odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowane przez Z.R. PCK w Przemyślu. Zawody te rozgrywane były w kategorii szkół gimnazjalnych i średnich.

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE MOJEGO DZIECIŃSTWA” poprzedziły eliminacje szkolne. W naszej szkole odbyły się one 8 maja 2015 r. w czytelni szkolnej. Wzięło w nich udział 13 uczennic z klas I-III.

W dniu 14 maja 2014 roku uczennice z klasy: I b, I c i III a reprezentowały naszą szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Recytacyjnym „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE MOJEGO DZIECIŃSTWA” w Szkole Podstawowej nr 5 w Przemyślu. Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom, ale to właśnie nam przypadło I miejsce.

„KTO NAUKĘ MIEWA, UBOGIM NIE BYWA”

KLASY IIg C i IIIgA w STOLICY POLSKI

 

8 i 13 maja 2015 r. klasa 6 b uadała się na rajd rowerowy szlakiem Pogórza Przemyskiego i okolic Przemyśla.

Dnia 11 maja 15r.uczniowie klasy Ia wraz wychowawczyniami i niektórymi rodzicami odwiedzili lecznicę "ADA"w Przemyślu.Po lecznicy oprowadzał dzieci P.dr R.Fedaczyński, który opowiadał o zwierzętach znajdujących się tam. Wszyscy mogli zobaczyć m.in.gabinet lekarski, salę operacyjną, gabinet rtg.

W dniu 5 marca 2015 r odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny;Eko-Planeta; organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Mi

W dniu 30 kwietnia 2015 r odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Ortograficzno-Gramatyczny dla uczniów klas III, w którym wzięło udział czternaścioro uczniów.

Informujemy, że Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Sympatyków – Szkolne Marzenia powstałe na Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 20 listopada 2014 roku zostało po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym  wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zaw

Strony

Subscribe to www.zszoi.edu.pl RSS